АІРРІ запрошує прийняти участь у роботі нових Спеціальних Комітетів

Шановні колеги,

З часу проведення Паризького Конгресу АІРРІ командою Генерального Оглядача за підтримки Бюро був зроблений перегляд кількості, структури та обов’язків Спеціальних Комітетів. Спеціальні Комітети створені для вивчення питань, що набувають актуальності або потребують термінового вирішення, а також для моніторингу змін у законодавстві щодо інтелектуальної власності.

Після проведення цього аналізу Бюро вирішило створити нові Спеціальні Комітети з метою моніторингу усіх основних сфер законодавства про права інтелектуальної власності, зокрема щодо патентів, торговельних марок, промислових зразків та авторських прав, а також щодо їх захисту та альтернативного розв’язання спорів стосовно цих прав.

Бюро вирішило, що такі «постійно діючі комітети» найкращим чином забезпечать АІРРІ можливість розглядати питання, які потребують швидких дій. Це особливо важливо з огляду на громадські обговорення чи інші проекти, до участі в яких АІРРІ залучають усе частіше, а також з огляду на необхідність вивчення документів та формування позиції Асоціації на основі попередніх Резолюцій перед проведенням засідань Виконавчого Комітету. Врешті решт, Бюро прагне збільшити представленість та помітність АІРРІ в різноманітних спільнотах, включаючи, зокрема, постійно діючі комітети ВОІВ, регіональні засідання OHIM (Офісу з гармонізації на внутрішньому ринку) або інші організації. Це вимагає достатньо великої кількості активних членів.

Проте, враховуючи той рівень комплектування, який потрібен для того, щоб усі Спеціальні Комітети знаходилися у стані робочої готовності, видно, що традиційний процес комплектування комітетів є недостатнім. Тому Бюро звертається до усіх національних та регіональних груп з проханням провести опитування серед своїх членів та виявити осіб, зацікавлених у тому, щоб бути членом одного з таких Спеціальних Комітетів.

Просимо ознайомитися з наведеним нижче переліком спеціальних комітетів та повідомити нам, чи хотіли б ви взяти участь в роботі одного з них:

Q206 Питання інтелектуальної власності, пов’язані з роботою штатних юрисконсультів
Q207 Розвиток і інтелектуальна власність
Q212 Торговельні марки
Q220 Географічні зазначення
Q222 Стандарти і патенти
Q223 Піратство та підробки (включаючи моніторинг розгляду Торгівельної угоди по боротьбі з контрафакцією (ACTA))
Q224 Правозастосування
Q225 Альтернативні шляхи врегулювання спорів
Q226 Авторські права
Q227 Промислові зразки
Q228 Патенти


Додаткову інформацію стосовно комітетів Q206, Q207, Q212 та Q222 можна знайти на сайті www.aippi.org. Просимо надати вашу відповідь в режимі електронного листування у максимально стислий строк, але не пізніше 5 серпня 2011 р.

З повагою,
Пахаренко-Андерсон А.П.
Президент УГ  АІРРІ