Українська група АІРРІ складається з індивідуальних та колективних членів, зацікавлених у діяльності Української групи АІРРІ, які визнають її Статут, беруть участь в досягненні мети та виконанні завдань Української групи, сплачують членські внески.

Колективними членами Української групи АІРРІ можуть бути колективи підприємств, установ та організацій. Співробітники юридичних фірм, адвокатських об'єднань та контор патентних повірених можуть бути лише індивідуальними членами.

Почесними членами Української групи АІРРІ можуть бути обрані індивідуальні члени, які мають значні заслуги перед Українською групою АІРРІ.

Прийом у члени Української групи АІРРІ здійснюється Бюро за письмовою заявою кандидата в індивідуальні члени або проханням трудового колективу та рішенням керівного органу для колективних членів.

Після затвердження членства в Українській групі АІРРІ на її Загальних зборах і сплати внеску відомості про члена вносяться до реєстру обліку членів Української групи і йому видається посвідчення.

Прийом в Почесні члени здійснюється Загальними зборами Української групи АІРРІ за письмовим клопотанням її членів.

Після прийняття Почесного члена відомості про нього вносяться до реєстру Почесних членів Української групи і йому видається посвідчення.

Члени Української групи АІРРІ виходять з неї, подавши про це письмове повідомлення для індивідуального члена та рішення трудового колективу або керівного органу - для колективного члена до Бюро Української групи АІРРІ.

Членство в Українській групі АІРРІ може бути припинено рішенням Бюро Української групи АІРРІ. Рішення приймається більшістю голосів всіх присутніх членів Бюро Української групи АІРРІ у випадках: несплати членських внесків; порушення Статуту та морально-етичних норм, пов'язаних з діяльністю Української групи АІРРІ; іншого грубого порушення Статуту.

При виході або виключенні члена Української групи АІРРІ відомості про нього вилучаються, а посвідчення анулюється.

 

ПРЕЗИДЕНТОМ  Української групи є Антоніна Павлівна Пахаренко-Андерсон, яка керує діяльністю Української групи АІРРІ та Бюро для досягнення мети та виконання завдань Української групи.

Антоніна Павлівна Пахаренко-Андерсон очолює Бюро Української групи АІРРІ та головує на його засіданнях; представляє Українську групу АІРРІ у стосунках з організаціями, установами, підприємствами і громадянами в Україні та за її межами, діє від імені Української групи АІРРІ без доручення; має право підпису фінансових документів як перша особа, відкриває рахунки в установах банків.