На 43-му Конгресі Асоціації були прийняті  п’ять Резолюцій АІРРІ

Q229 Використання інформації про хід розгляду заявки під час пост-реєстраційної процедури.

Q230 Порушення прав на торговельні марки транзитними товарами.

Q231 Взаємозв’язок між охороною промислових товарів за допомогою прав на промисловий зразок і авторських прав.

Q232 Зв’язок між традиційними знаннями і правом інтелектуальної власності.

Q165 Єдиний патентний суд (Резолюція Спеціального комітету)

У Резолюції Q229 АІРРІ, зокрема, прийняла рішення, що за певних обставин і враховуючи певні обмеження, інформація про хід розгляду заявки повинна братися до уваги під час пост-реєстраційної процедури за умови, що вона є відкритою для публічного доступу. Також АІРРІ прийняла рішення, що, без обмеження її належності як доказу, інформація про хід розгляду заявки, яка стосується проходження експертизи у першій юрисдикції, може враховуватися у пост-реєстраційній процедурі у другій юрисдикції.

У своїй Резолюції Q230 АІРРІ дійшла висновку, що за мінімальний стандарт потрібно взяти вимогу, згідно з якою на транзитні товари повинне поширюватися право власника торговельної марки за певних обставин перешкоджати іншим особам імпортувати товари, на які нанесена торговельна марка, якщо є ознаки того, що товари можуть вийти на ринок транзитної країни. У тексті резолюції також наведено перелік відповідних ознак.

Резолюція Q231 стосується рішення АІРРІ про те, що охорона промислових товарів авторським правом повинна забезпечуватися без необхідності реєстрації авторського права, а також у резолюції окреслюється умова для охорони промислових товарів авторським правом, а також об’єм і строки дії охорони.

У Резолюції Q232 АІРРІ наголосила на доцільності прийняття гармонізованого визначення поняття традиційних знань, дійшла висновку, що таке визначення повинно включати такі поняття, як «знання», «традиційний» і «спільнота», і надала більш детальні пояснення цих понять. Також АІРРІ зазначила про доцільність включення до міжнародних і національних законах положень, які сприяють застосуванню комплексного підходу до розуміння традиційних знань.

Резолюція Q165 містить, зокрема, висновки АІРРІ про те, що для визнання і успішної роботи Єдиного патентного суду важливо запровадити відповідні програми відбору, навчання і поточної підтримки суддів нового Суду, і це потрібно здійснити відразу після затвердження проекту Угоди.

Резолюції були прийняті у жовтні 2012 року в Сеулі, Корея. Тексти резолюцій розміщені на сайті АІРРІ, і з ними можна ознайомитися за посиланням https://www.aippi.org/?sel=resolutions