Підсумки індійських заходів АІРРІ

 

13-18 жовтня 2011 року у м. Хайдерабаді, Індія відбулися Форум і Засідання Виконавчого комітету Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності (АІРРІ).  Під час засідань робочих комітетів були прийняті резолюції, підготовлені за результатами роботи відповідних комітетів над нижчезазначеними робочими питаннями:

Q216B:  Винятки з правової охорони авторськими правом та дозволене використання творів, захищених авторським правом, у сфері високих та цифрових технологій.
Q217:  Критерій патентоздатності «винахідницький рівень»/«неочевидність».
Q218: Вимога щодо фактичного використання торговельних марок для підтримання дії охорони. 
Q219: Судові заборони заходи забезпечення позову у справах стосовно порушення прав інтелектуальної власності.

Резолюція з Питання Q216B охоплює такі аспекти, як міжнародна гармонізація обмежень і винятків у охороні авторського права; відповідальність провайдерів, які надають послуги, пов’язані з інформаційним матеріалом, що створюється користувачами мережі Інтернет; відповідальність за діяльність із прописування посилань у мережі Інтернет, зокрема, відповідальність, пов’язана із діяльністю пошукових систем мережі Інтернет; відповідальність за створення тимчасових копій творів, що охороняються авторським правом; а також обмеження і винятки у зв’язку з копіюванням інформації приватними особами та питання оподаткування копіювання твору, що охороняється авторським правом, з приватною метою.

У резолюції з Питання Q217 зазначається, зокрема, про необхідність існування єдиного визначення поняття «винахідницький рівень»/«неочевидність», пропонується стандартна схема для оцінки винахідницького рівня та його відсутності, стверджується про необхідність запровадження національними і регіональними патентними відомствами інструкцій щодо проведення експертизи тощо.
Резолюція з Питання Q218 затверджує принцип фактичного використання як передумови для дії охорони торговельних марок. Також у резолюції зазначена позиція АІРРІ щодо критеріїв визнання використання позначень використанням торговельної марки; стандартів визнання використанням зареєстрованої торговельної марки використання її варіантів (позначень, що відрізняються від зареєстрованої торговельної марки); критеріїв визнання фактичного використання; доказів використання та ряду інших питань. 

В Резолюції з Питання Q219 пропонуються критерії, які слід брати до уваги, і вимоги, яких слід дотримуватися, при прийнятті рішення про застосування заходів щодо забезпечення позову.

Тексти вищезазначених резолюцій розміщені на сайті АІРРІ, і з ними можна ознайомитися за посиланням https://www.aippi.org/?sel=meetings&cf=hyderabad2011&view1=Resolutions .  На цій сторінці також можна ознайомитись із звітами національних груп з питань Робочих груп, підсумковими звітами з цих питань і матеріалами семінарів, що проходили в межах Форуму.