Резолюції, прийняті на Всесвітньому конгресі АІРРІ у Ріо-де-Жанейро 14 жовтня 2015 року

 

 

Q244   Inventorship of multinational inventions

Проблема авторства на винаходи, де винахідники проживають у різних країнах.

http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-Resolution-Inventorship-of-Multinational-inventions-Q244.pdf


Q245   Taking unfair advantage of trademarks: parasitism and free riding.

Отримання переваги від недобросовісного використання торговельних марок: паразитування на чужій репутації

http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-Resolution-Taking-unfair-advantage-of-trademarks-parasitism-and-free-riding-Q245.pdf


Q246   Exceptions to and limitations to copyright protection for libraries and archives and educational and

research institutions

Винятки і обмеження охорони авторським правом для бібліотек та архівів, освітніх і наукових установ.

http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-Resolution-Exceptions-and-limitations-to-copyright-protection-for-libraries-archives-and-educational-and-research-institutions-Q246.pdf


Q247   Trade secrets: overlap with restraint of trade, aspects of enforcement

Охорона комерційної таємниці: спільні риси з обмеженням свободи торгівлі та аспекти цієї охорони

http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-Resolution-Trade-secrets-overlap-with-restraint-of-trade-aspects-of-enforcement-Q247.pdf