У жовтні 2010 року в Парижі пройшов 42-й Конгрес Асоціації, під час якого були прийняті  п’ять Резолюцій АІРРІ:

Резолюція Q204P «Відповідальність за співучасть у порушенні прав інтелектуальної власності – деякі  аспекти порушення прав на патенти»;

Резолюція Q213 «Спеціаліст у певній галузі в контексті вимоги щодо винахідницького рівня у патентному праві»;

Резолюція Q214  «Охорона від «розмивання» торговельної марки»;

Резолюція Q215 «Охорона комерційних таємниць за допомогою законодавства у сфері прав інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції»; 

Резолюція Q216 «Винятки у системі охорони авторського права та випадки дозволеного використання творів авторського права у сфері високотехнологічного та цифрового обладнання».

 

Резолюція Q204P «Відповідальність за співучасть у порушенні прав інтелектуальної власності – деякі  аспекти порушення прав на патенти» стосується різних аспектів співучасті у порушенні прав, зокрема того, які дії і за яких умов можуть вважатися співучастю у порушенні, а також ситуацій, в яких дії, які сприяють порушенням прав, вчиняються у різних країнах. 

В Резолюції Q213 «Спеціаліст у певній галузі в контексті вимоги щодо винахідницького рівня у патентному праві» увага зосереджена на ролі кваліфікованої особи (яка відома також, як особа, яка є фахівцем у певній галузі) у процесі видачі патенту або визнання його недійсним. Резолюція надає перелік характеристик особи, яка є фахівцем у певній галузі.

У Резолюції Q214  «Охорона від «розмивання» торговельної марки» насамперед розглядаються умови надання захисту від «розмивання» торговельної марки, а також наявні засоби судового захисту у випадках «розмивання».

У Резолюції Q215 «Охорона комерційних таємниць за допомогою законодавства у сфері прав інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції» здійснюється спроба встановлення міжнародних стандартів або положень, спрямованих на  ефективну охорону комерційних таємниць.

Резолюція Q216 «Винятки у системі охорони авторського права та випадки дозволеного використання творів авторського права у сфері високотехнологічного та цифрового обладнання» стосується дослідження ситуації з провайдерами Інтернет-послуг, питань відцифровки та зміни формату, творів-сиріт та питань добросовісного ведення угод та добросовісного використання творів, що охороняються авторським правом.

Тексти зазначених резолюцій розміщені на відповідній сторінці сайту AIPPI, на яку можна зайти за посиланням:

https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=resolutions

 

Враховуючи, що одним з напрямків діяльності Української групи АІРРІ є встановлення зв’язків з вітчизняними державними органами, на прохання Генерального Секретаріату АІРРІ, з метою  ознайомлення з роботою Асоціації профільного органу державної влади, Українська група АІРРІ 24 січня 2011 року направила на ім’я Голови Державної служби інтелектуальної власності України Миколи Паладія вищезгадані прийняті резолюції АІРРІ.