У Гельсінкі прийняті чотири резолюції

 

Цьогорічні Форум і Засідання Виконавчого Комітету АІРРІ пройшли з 5 по 11 вересня 2013 року у м. Гельсінкі (Фінляндія). Як завжди, захід був насичений інформацією і дискусіями щодо актуальних проблем і тенденцій у сфері інтелектуальної власності у різних кінцях світу. Учасники Форуму/Засідання Виконавчого комітету мали можливість зустрітися з клієнтами, друзями та колегами з усіх континентів, і, що також дуже важливо, встановити нові ділові контакти з метою розширення свого бізнесу.
Програма Форуму включала 12 тематичних дискусій, вісім з яких стосувалися питань, пов’язаних з різними аспектами прав інтелектуальної власності («Ліцензування у сфері інтелектуальної власності та неплатоспроможність, законодавство про промислові зразки і стратегія, пов’язана зі справою Apple проти Samsung», «Стратегія охорони брендів у світлі запровадження нових доменів вищого рівня», «Цифрові ігри і інтелектуальна власність», «Судовий спір UsedSoft проти Oracle – вичерпання прав в мережі онлайн?», «Комерційна таємниця – ефективна охорона інновацій», а також буде проведено дві спеціальні секції, присвячені питанням єдиного патенту і Єдиного патентного суду). Кожен учасник зможе обрати із запропонованих тем ту, яка буде цікавою для нього особисто.
Інші чотири семінари були включені у програму Фармацевтичного дня, присвяченого таким питанням: фармацевтична продукція і торговельні марки; друге медичне використання патентів; TRIPS – балансування між проблемами громадського здоров’я, інновацій, матеріального стимулювання і права доступу; виключність даних – її забезпечення і доступність в різних країнах світу.
Наукова робота, яка проводилася національними групами АІРРІ протягом останнього року, підсумовувалася на засіданнях Виконавчого Комітету в ході розгляду і прийняття резолюцій щодо проблем, які досліджувалися в межах Робочих питань:
Q233:  Пільга по новизні щодо винаходів.
Q234: Відповідний сектор суспільства при встановленні ступеня відомості відомих торговельних марок, добре відомих торговельних марок і торговельних марок з репутацією. 
Q235:  Строк охорони авторського права.
Q236: Інші засоби судового захисту прав інтелектуальної власності, окрім судових заборон і відшкодування збитків.
У Резолюції з Питання Q233, зокрема, зазначено про доцільність встановлення на міжнародному рівні пільги по новизні щодо винаходів тривалістю дванадцять місяців від дати подання заявки на патент, або, якщо заявлено пріоритет, від найбільш ранньої відповідної дати пріоритету.
Резолюція з Питання Q234, зокрема, містить рекомендацію стосовно того, що визначення відповідного сектору суспільства при встановленні ступеня відомості відомих торговельних марок повинно завжди здійснюватися індивідуально у кожному конкретному випадку, з урахуванням товарів і послуг, на які наноситься торговельна марка.
У Резолюції з Питання Q235, зокрема, зазначено про доцільність запровадження максимального строку охорони авторського права у відповідних міжнародних угодах, якими регулюється цей аспект національного законодавства у сфері авторського права. Також зазначається, що максимальний строк охорони авторського права не повинен перевищувати 70 років з дня смерті автора, якщо він обчислюється на основі життя фізичної особи.   
У Резолюції з Питання Q236, зокрема, зазначається, що можливість звернення з вимогою про вжиття засобів судового захисту, які, на думку правовласника, є доцільними з огляду на обставини справи, повинна входити до прав і належати до відповідальності цього власника прав інтелектуальної власності. Крім цього, суди повинні мати повноваження на призначення додаткового засобу судового захисту у зв’язку з порушенням прав.  
Іншою важливою резолюцією, яка розглядалася під час засідань Виконавчого Комітету в Гельсінкі, є Резолюція АІРРІ про просту упаковку. Текст резолюції був предметом обговорень на Засіданні Виконавчого Комітету, і остаточний варіант Резолюції був прийнятий за результатами заочного голосування після закінчення Форуму/Засідання Виконавчого Комітету. Основна позиція АІРРІ, висловлена у Резолюції щодо простої упаковки, полягає у тому, що використання торговельних марок їх власниками на товарах або упаковці принципі не повинно обмежуватися у сенсі, передбаченому простою упаковкою. Обмеження такого використання можливе у виняткових випадках, зокрема якщо існує документальне підтвердження відповідних інтересів суспільства і відповідне обмеження забезпечить можливість отримання бажаного результату.